Vizitë studimore në Universitetin e Wroclawës

Gjatë muajit janar, isha për vizitë studimore të PhD-së në Universitetin e Wroclawës.
Ishte kënaqësi për mua t’i kaloja dy javë në njërin prej Universiteteve më të mira në Evropën Qëndrore dhe Lindore.
Dy javë punë intensive – shfrytëzimi i Bibliotekës në Universitetin e Wroclawës dhe diskutimet/konsultimet me Profesorë të Institutit të Gazetarisë dhe Institutit të Shkencave Politike, ishin mjaft frytëdhënëse për mua. 

Show Comments

No Responses Yet

Leave a Reply