• Tetor 2015 – Asistent në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina” – Departamenti i Gazetarisë

Rr. “George Bush”, p.n. 10 000 Prishtinë

 

 • Shkurt 2018 – Qershor 2018 Asistent në Universitetin “Kadri Zeka” – Fakulteti Juridik

”Zija Shemsiu” pn. 60000 Gjilan

 

 • Mars 2009 – Janar 2019 Gazetar në Kohavision (KTV)

Grupi Koha, 31/1, St. “Nëna Tereze”, 10 000 Prishtinë

 

 • Nëntor 2018 Ligjërues mysafir Erasmus +, Universititeti i Bialystokut, Bialystok, Poloni
 • Korrik 2018 Ligjërues mysafir Erasmus +, Universiteti i Marburgut, Marburg, Gjermani

 

 • Qershor 2019 – Shkollë Verore 2019 CMPF, Instituti Universitar Evropian, Firencë, Itali
 • Prill 2019 – Shkollë Pranverore & Konferencë Kërkimore, Universiteti i Zagrebit, Inter Qendra Universitare, Dubrovnik, Kroaci
 • Gusht 2017 – Shkollë Verore, Universiteti i Radboud-it, Nijmegen, Holandë

 

 • 2016 – Doktoraturë në Shkencat e Komunikimit dhe të Gazetarisë

Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”,

 • 2011 – 2013 Master – Tema e diplomës MA: “Fuqia politike e medies në Kosovë”

Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”

 • 2008 – 2011 Baçelor i Shkencave Politike

Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”

 • 2005 – 2008 Gjimnazi “Aleksandër Xhuvani” – Podujevë

 

 • 2019 – Anëtar në ECREA
 • 2019 – Anëtar në IAMCR
 • 2019 – Anëtar në COST